CreeP

posted on 14 Nov 2010 20:56 by ik-kiiu
Creep - Vega Choir( Original From Radiohead )
 
 
 
 
 
 
 
...
 
I don't care if it hurts,
I wanna have control
I want a perfect body
I want a perfect soul
 
But I'm a creep,
I'm a weirdo
What the hell am I doin' here?
I don't belong here
 
Whatever makes you happy
Whatever you want
You're so fuckin' special
I wish I was special
 
 
 
 
But I'm a creep
 
 
 
 
 
............
 
 
ความรัก
คือสิ่งที่สวยงาม
หากเมื่อใดที่ได้รัก
แล้วทำให้เราเหมือนด้อยค่า
ไร้ความสุข ไร้ความหมาย
และทำให้รักมันไม่สวยงามเหมือนเก่า
 
และหากเมื่อใด
ที่ระยะทางระหว่างความต้องการ กับความเป็นจริง......มันสวนทาง
อย่าเลิกที่จะรัก
แต่เลิกที่จะคาดหวัง
 
ให้ถนอมรักไว้
ให้มันสร้างความอบอุ่น
ให้มันส่งพลังสู่หัวใจ เพื่อให้หัวใจเต้นอยู่ได้
 
เมื่อใดที่รักมันทำร้าย
จงถนอมรักไว้ให้มันอยู่ในที่ของมัน
ให้มันสวยงามอยู่อย่างนั้น
ไม่มีรักใดที่สมบูรณ์
หากรู้สึกรัก....ได้แต่เพียงฝ่ายเดียว
 
ถนอมรักไว้
เพราะความรัก.....นั้นสร้างพลังงาน
เพราะความรัก.....นั้นสวยงาม
 
 
...........
 
 
 
 
 
 
C   R   E   E   P 
 
 
 
 
 
 
 
Photobucket


Photobucket
Photobucket

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket